Ordliste   

Mindfulness - 

Mindfulness oversettes gjerne som "oppmerksomt nærvær" og handler mye om aksept. Dr. E.E.Solberg publiserte i 2004 en doktoravhandling på effekter av meditasjon.   Les om den her..

Under meditasjon aktiveres områder i hjernen som regulerer samspillet mellom sinnet og kroppens funksjoner. Meditasjon motvirker stressreaksjoner som ikke er underlagt viljens kontroll. Muskler og pust slapper av, stresshormoner og blodtrykk går ned. Gjennom meditasjon utvikles en aksepterende holdning til stressende tanker og inntrykk. Nervøsitet, søvnforstyrrelser og kroniske muskelsmerter kan bedres ved regelmessig utførelse. Det handler om å være bevisst tilstede i øyeblikket, med en aksepterende holdning til egne tanker, følelser og kroppsfornemmelser.

Gestaltterapi -

Gestaltterapien ble grunnlagt på 1950/60-tallet i USA, av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls. 

I Gestaltterapi skapes bevisstgjøring gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Grunnleggende ideer i Gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Terapeuten bruker metoder for å hjelpe klienten med å synliggjøre, integrere og forstå sine ubevisste sider. Målet er å hjelpe klienten til å oppdage egne ressurser og integrere disse, å gjenfinne troen på seg selv og ta ansvar for sitt eget liv.