Samtaleterapi   

Det kan være mange grunner til å oppsøke en samtaleterapeut.

  • Er det ting i livet ditt du undres over, noe du gjerne skulle utforsket eller mestret bedre? 
  • Plages du av angst, uro eller lav selvfølelse?
  • Sliter du med depresjon, søvnproblemer eller lignende?
  • Befinner du deg i en livskrise og strever med å finne mening?
  • Føler du deg utbrent, oppgitt eller fastlåst i gamle mønstre?
  • Sliter du med relasjonen til de rundt deg?

Hva skjer i terapi?

I første møte starter vi med å kartlegge hva som er problematisk for deg. Vi snakker også om hva du ønsker deg, og sammen legger vi så en foreløpig plan for terapien. 

Prosessen videre handler mye om å utforske hvilke tanker, følelser og mønstre som er med på å forme livet ditt. Vi undersøker om det finnes motstridende krefter som skaper problemer for deg, ser på hva som styrer deg og hvordan viljen kan brukes konstruktivt.

Terapi handler mye om å akseptere og integrere, bli bedre kjent med seg selv - bli mer bevisst. Det du ønsker deg er kanskje større handlingsrom, mer frihet til å være den du ønsker å være. Du ønsker kanskje å bli flinkere til å sette grenser, bli modigere i det å være ærlig mot deg selv og andre. Kanskje føler du at du mister kontrollen i gitte situasjoner, at du reagerer på måter som ikke er formålstjenlige. Du sitter kanskje fast i noen gamle mønstre du egentlig ikke har behov for lenger. 

I tillegg til samtale finnes det en mengde verktøy vi kan benytte. Dette kan for eksempel være guidete meditasjoner, Mindfulness-øvelser, teknikker fra Gestaltterapi, tegneøvelser eller dagbokarbeid. 

Sarah

 

Det er mulig å ta grep om eget liv. Terapi kan være en hjelp til å utvikle deg i den retningen du ønsker.