Om terapeuten   

Yvonne Andresen

Yvonne Andresen

Jeg er Diplomert Samtaleterapeut (MNP), en 4-årig utdannelse fra HumaNova i Oslo. 

I tillegg er jeg Par- og Relasjonsterapeut. (Humanova)

Min faglige plattform er psykosyntese. Dette er en psykoterapeutisk retning med fokus på enkeltmenneskets potensiale til vekst, og vår unike vilje til å finne en mening i livet. Psykosyntesen er en helhetlig psykologisk forståelsesmodell, som inkluderer både kropp, følelser og intellekt. 


Min motivasjon er at du som oppsøker meg skal finne balanse i livet, utvikle deg, finne veien videre og bli mer deg selv.

Jeg jobber til daglig som Samtaleterapeut, Parterapeut og Coach, med klienter i Oslo og på Vinterbro (Follo). 


Garantert seriøsitet

Jeg er medlem av Norsk Psykosynteseforening, og dermed underlagt reglene for deres Etiske Råd. Dette er en garanti for deg som klient, i forhold til taushetsplikt og andre etiske retningslinjer som ligger i denne forpliktelsen. Jeg er autorisert fra HumaNova, og har dermed fylt alle krav som er satt til teori og praksis.