Parterapi   

Parterapi

Hvorfor begynne i parterapi? Fordi våre nærmeste relasjoner kan være det som gir oss mest lykke og følelse av tilfredshet i livet, men samtidig kan være det som er mest utfordrende for oss. Som voksne er det i parforholdet vi er aller mest sårbare, men det er også der vi kan få en ny mulighet - til å vokse, bli tryggere og lege gamle sår.

Det er med andre ord bra for forholdet at vi utfordrer hverandre, slik at vi ikke stagnerer i gamle mønstre. Faren er at dersom det blir for mange utfordringer - og man ikke lenger føler seg trygg - kan det true forholdet. Mange par kan oppleve at de lever i en evig runddans av diskusjoner rundt hvem som har rett og hvem som tar feil, og da blir diskusjonen raskt både fastlåst og lite konstruktiv. 

I terapi jobber vi mye med å finne ut av hva dere faktisk er enige om, og hvor dere kan møtes for å finne nye løsninger - for der ligger nemlig håpet for utvikling. Parterapi kan hjelpe dere med å finne frem til det gode potensialet i forholdet, og stake ut veien videre.

Mitt mål er å hjelpe dere til å bli sterkere som par, til å kunne legge fortiden bak dere, være tilstede her og nå - og planlegge fremtiden sammen.